Liên kết
Thông báo
Phụ nữ TP.Cần Thơ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc Chào mừng kỷ
niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương
VIDEO
Văn bản chỉ đạo >> Hội phụ nữ thành phố
18/03/2013 - 09:03
Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-ĐCT ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc triển khai vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại Chi hội (nhiệm kỳ 2012 – 2017); Thực hiện hướng dẫn số 03/HD-ĐCT ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đợt thi đua thực hành tiết kiệm lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời gọi thi đua ái quốc; Thực hiện kế hoạch số 08/KH-BTV ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Cần Thơ về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ tổ chức lễ phát động trong hệ thống Hội thi đua ái quốc với Chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”.
18/03/2013 - 09:03
Năm 2013, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (2012 – 2017), Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ XII (2011 – 2016), phát huy kết quả đạt được năm 2012. Ngày 22/01/2013, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ ban hành chương trình số 03/CTr-BTV về công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2013
03/01/2012 - 04:01
Kế hoạch Thực hiện Tiểu Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” trong cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2011
27/12/2011 - 01:12
Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-ĐCT ngày 17/10/2011 của Đoàn chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc thực hiện Chương trình hành động Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 – 2015; Chương trình hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ);
27/12/2011 - 01:12
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Đến năm 2015
Các tin khác
 
             

Trang chủ | Liên hệ | Hình ảnh | Sơ đồ Website |


Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cần Thơ
Số 30/3 Hùng Vương - P. Thới Bình - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
Email: bantuyengiao.hpnct@gmail.com - Điện thoại: 07103.820.883 - Fax: 07103.822.849