Liên kết
Thông báo
Phụ nữ TP.Cần Thơ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc Chào mừng kỷ
niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương
VIDEO
Bảng ký kết giao ước thi đua ái quốc
18/03/2013 - 09:03
STT
Đơn vị
Số tiền
Ký tên
 
 
01
 
HỘI LHPN QUẬN NINH KIỀU
 
 
3.239.760.000 đ
 
Đã ký
 
02
 
HỘI LHPN QUẬN BÌNH THỦY
 
 
1.201.560.000 đ
Đã ký
 
03
 
HỘI LHPN QUẬN CÁI RĂNG
 
 
   689.400.000 đ
Đã ký
 
04
 
HỘI LHPN QUẬN Ô MÔN
 
 
1.049.160.000 đ
Đã ký
 
05
 
HỘI LHPN QUẬN THỐT NỐT
 
 
1.420.800.000 đ
Đã ký
                                                                     
 
STT
Đơn vị
Số tiền
 
Ký tên
 
 
01
 
HỘI LHPN HUYỆN PHONG ĐIỀN
 
 
 741.840.000 đ
Đã ký
 
02
 
HỘI LHPN HUYỆN VĨNH THẠNH
 
 
 864.480.000 đ
Đã ký
 
03
 
HỘI LHPN HUYỆN CỜ ĐỎ
 
 
 891.360.000 đ
Đã ký
 
04
 
HỘI LHPN HUYỆN THỚI LAI
 
 
 870.960.000 đ
Đã ký
 
                                                                        
STT
Đơn vị
Số tiền
Ký tên
 
 
01
 
HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN
 
 
 70.080.000 đ
Đã ký
 
02
 
HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ THÀNH ĐỘI
 
 
 10.200.000 đ
Đã ký
 
03
 
BAN CÔNG TÁC NỮ SỞ CẢNH SÁT PC&CC
 
 
   7.320.000 đ
Đã ký
 
04
 
BAN TUYÊN GIÁO NỮ CÔNG LĐLĐ
 
 
4.089.840.000 đ
 Đã ký
                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                          Đã ký
                                                                     Phan Thị Hồng Nhung
Các tin khác :
 
             

Trang chủ | Liên hệ | Hình ảnh | Sơ đồ Website |


Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cần Thơ
Số 30/3 Hùng Vương - P. Thới Bình - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
Email: bantuyengiao.hpnct@gmail.com - Điện thoại: 07103.820.883 - Fax: 07103.822.849