Hotline:0129.792.6923 dlxh@vwu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/phunu.cantho
Tài liệu sinh hoạt hội viên
Tài liệu sinh hoạt hội viên
Nhằm giúp hội viên, phụ nữ nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết, các chủ trương công tác lớn của Hội xuyên suốt trong nhiệm kỳ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam biên soạn Tài liệu học tập...
Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của phụ nữ cả nước được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội với sự t...
Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động
Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" của TW Hội
Hướng dẫn số 03/HD-ĐCT, ngày 06/7/2022 của Đòan Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch".
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
Quy định số 71-QĐ/TU, ngày 27/11/2020 của Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
Tổng 7
Số dòng:
Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
ĐHĐB Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương, nhiệm kỳ 2021– 2026
Hoạt động các cấp Hội
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp phụ nữ Cần Thơ
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPCT, nhiệm kỳ 2016-2021
Hoạt động 8/3
Hoạt động 20/10

Các logo liên kết

Lượt truy cập

59049

Hôm nay:
0
Tháng này:
301
Tổng lượt truy cập:
59049