Hotline:0129.792.6923 dlxh@vwu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/phunu.cantho
Đề án 938 góp phần phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong xã hội
Đề án 938 góp phần phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong xã hội
Đề án“Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” ( Đề án 938) được Chính phủ ban hành tháng 6/2017 ...
Tổng 1
Số dòng:
ĐHĐB Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương, nhiệm kỳ 2021– 2026
Hoạt động các cấp Hội
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp phụ nữ Cần Thơ
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPCT, nhiệm kỳ 2016-2021
Hoạt động 8/3
Hoạt động 20/10

Các logo liên kết

Lượt truy cập

49363

Hôm nay:
0
Tháng này:
10
Tổng lượt truy cập:
49363