Phụ nữ Cần Thơ dân chủ - sáng tạo - đổi mới - phát triển
Hotline:0129.792.6923 dlxh@vwu.vn
Nghị quyết 06: Hướng dẫn rõ về các hành vi xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi
Nghị quyết 06: Hướng dẫn rõ về các hành vi xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi
Nghị quyết 06: Hướng dẫn rõ về các hành vi xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2019
Xâm hại tình dục trẻ em nam: Làm gì để ngăn chặn tội ác?
Xâm hại tình dục trẻ em nam: Làm gì để ngăn chặn tội ác?
Xâm hại tình dục trẻ em nam: Làm gì để ngăn chặn tội ác?
Quy định mới về thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân sắp có hiệu lực
Quy định mới về thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân sắp có hiệu lực
Quy định mới về thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân sắp có hiệu lực
Không được yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần khi giải quyết thủ tục hành chính
Không được yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần khi giải quyết thủ tục hành chính
Không được yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần khi giải quyết thủ tục hành chính 
Xâm hại tình dục trẻ em nam: Góc khuất còn bỏ ngỏ
Xâm hại tình dục trẻ em nam: Góc khuất còn bỏ ngỏ
Xâm hại tình dục trẻ em nam: Góc khuất còn bỏ ngỏ
Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương vào cuối tháng 11
Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương vào cuối tháng 11
Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương vào cuối tháng 11 
Chấn chỉnh việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
Chấn chỉnh việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
Chấn chỉnh việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
Cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ khỏi xâm hại tình dục
Cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ khỏi xâm hại tình dục
Cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ khỏi xâm hại tình dục
Cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục
Cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục
Cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục
Thủ tục rườm rà khiến gia đình trẻ bị xâm hại tình dục ngại tố cáo
Thủ tục rườm rà khiến gia đình trẻ bị xâm hại tình dục ngại tố cáo
Thủ tục rườm rà khiến gia đình trẻ bị xâm hại tình dục ngại tố cáo
36 thủ tục hành chính theo ngành dọc của bộ, ngành được giải quyết tại địa phương
36 thủ tục hành chính theo ngành dọc của bộ, ngành được giải quyết tại địa phương
36 thủ tục hành chính theo ngành dọc của bộ, ngành được giải quyết tại địa phương
Tổng 110
Số dòng:
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPCT, nhiệm kỳ 2016-2021
ĐHĐB Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hoạt động 8/3
Hoạt động 20/10
Hoạt động các cấp Hội
Trung tâm hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Trung tâm dạy nghề phụ nữ TPCT
Phòng chống bạo lực gia đình

Các logo liên kết

Lượt truy cập

42380

Hôm nay:
0
Tháng này:
73
Tổng lượt truy cập:
42380