Hotline:0129.792.6923 dlxh@vwu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/phunu.cantho
Nêu cao tinh thần trách nhiệm
Nêu cao tinh thần trách nhiệm
Thấm nhuần tư tưởng của Bác, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ Hội LHPN thành phố không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Mỗi cá nhân nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối s...
Phụ nữ phường Long Hòa tích cực học tập và làm theo gương Bác
Phụ nữ phường Long Hòa tích cực học tập và làm theo gương Bác
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua của Hội. Thời gian qua,  Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hòa đã có nhiều cách làm sáng tạo, xây ...
Làm theo gương Bác mỗi ngày: Lan tỏa yêu thương
Làm theo gương Bác mỗi ngày: Lan tỏa yêu thương
Trong hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác được tuyên dương ở các cấp, chúng tôi đã gặp những công dân bình dị, thầm lặng làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Với ...
Mỗi tuần một câu chuyện: CÂU CHUYỆN NƯỚC NÓNG, NƯỚC NGUỘI
Mỗi tuần một câu chuyện: CÂU CHUYỆN NƯỚC NÓNG, NƯỚC NGUỘI
Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ Trung đoàn thường hay quát mắng chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước ngoài trước Cách mạng tháng Tám.
Càng đến gần Đại hội XIII của Đảng càng phải chủ động phòng và chống các thông tin sai trái, thù địch
Càng đến gần Đại hội XIII của Đảng càng phải chủ động phòng và chống các thông tin sai trái, thù địch
Việc nhận diện đúng những luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực cơ hội, phản động để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân một mặt nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc; mặt ...
Cảnh giác với uy tín giả - Tấm bình phong “chui sâu, leo cao”
Cảnh giác với uy tín giả - Tấm bình phong “chui sâu, leo cao”
Uy tín là tiền đề và điều kiện bảo đảm chắc chắn cho sự thành công trong hoạt động thực tiễn của các tập thể, cá nhân nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng. Tuy nhiên, thực tế đã và đa...
Làm thất bại chiến lược
Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình": Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã sử dụng nhiều thủ đoạn để hướng tới mục tiêu phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nói đi đôi với làm
Nói đi đôi với làm
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng nỗ lực vận động chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống...
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại Việt Nam
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại Việt Nam
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại Việt Nam
"Chủ tịch Hồ Chí Minh - người hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp vẻ vang, tên tuổi còn mãi với non sông đất nước"
"Chủ tịch Hồ Chí Minh - người hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp vẻ vang, tên tuổi còn mãi với non sông đất nước"
Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong bản di chúc, với nội dung cô đọng, sâu sắc, hàm chứa tinh thần nhân văn cao cả, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Xem tại đây!
Đọc lại Di chúc Bác Hồ lúc này, càng nhớ những lời Bác dặn
Đọc lại Di chúc Bác Hồ lúc này, càng nhớ những lời Bác dặn
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những điều Bác viết trong Di chúc trước lúc vĩnh biệt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn còn in đậm trong trí nhớ mỗi người Việt Nam yêu nước, thậm chí có ng...
Tổng 53
Số dòng:
Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
ĐHĐB Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương, nhiệm kỳ 2021– 2026
Hoạt động các cấp Hội
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp phụ nữ Cần Thơ
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPCT, nhiệm kỳ 2016-2021
Hoạt động 8/3
Hoạt động 20/10

Các logo liên kết

Lượt truy cập

59051

Hôm nay:
2
Tháng này:
303
Tổng lượt truy cập:
59051