Phụ nữ Cần Thơ dân chủ - sáng tạo - đổi mới - phát triển
Hotline:0129.792.6923 dlxh@vwu.vn
Lan tỏa yêu thương
Lan tỏa yêu thương
Lan tỏa yêu thương 
Giúp vốn, cách thức làm ăn cho các thành viên Tổ hợp tác Trồng rau an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới An thành lập và nhân rộng
Giúp vốn, cách thức làm ăn cho các thành viên Tổ hợp tác Trồng rau an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới An thành lập và nhân rộng
Giúp vốn, cách thức làm ăn cho các thành viên Tổ hợp tác Trồng rau an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới An thành lập và nhân rộng 
Nêu gương để vận động hội viên
Nêu gương để vận động hội viên
Nêu gương để vận động hội viên
Chu toàn việc Hội, việc nhà
Chu toàn việc Hội, việc nhà
Chu toàn việc Hội, việc nhà
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “ PHỤ NỮ TÍCH CỰC HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC” ( 2015 – 2019)
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “ PHỤ NỮ TÍCH CỰC HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC” ( 2015 – 2019)
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “ PHỤ NỮ TÍCH CỰC HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC” ( 2015 – 2019)
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/QU, CỦA QUẬN ỦY Ô MÔN “ VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG”
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/QU, CỦA QUẬN ỦY Ô MÔN “ VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG”
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/QU, CỦA QUẬN ỦY Ô MÔN “ VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG”
Các cấp Hội LHPN quận Ô Môn  sôi nổi tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và phát động hưởng ứng hoạt động sự kiện “ Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”
Các cấp Hội LHPN quận Ô Môn sôi nổi tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và phát động hưởng ứng hoạt động sự kiện “ Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”
Các cấp Hội LHPN quận Ô Môn sôi nổi tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và phát động hưởng ứng hoạt động sự kiện “ Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”
Phát động hưởng ứng hoạt động sự kiện “ Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.
Phát động hưởng ứng hoạt động sự kiện “ Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Ô Môn - Phát động hưởng ứng hoạt động sự kiện “ Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/QU, CỦA QUẬN ỦY Ô MÔN “ VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG”
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/QU, CỦA QUẬN ỦY Ô MÔN “ VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG”
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/QU, CỦA QUẬN ỦY Ô MÔN “ VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG”
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2020
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2020
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2020
Hoạt động chăm lo cho phụ nữ năm 2020
HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020
Chăm lo đời sống hội viên
Chăm lo đời sống hội viên
Chăm lo đời sống hội viên 
Tổng 13
Số dòng:
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPCT, nhiệm kỳ 2016-2021
ĐHĐB Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hoạt động 8/3
Hoạt động 20/10
Hoạt động các cấp Hội
Trung tâm hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Trung tâm dạy nghề phụ nữ TPCT
Phòng chống bạo lực gia đình

Các logo liên kết

Lượt truy cập

43623

Hôm nay:
0
Tháng này:
111
Tổng lượt truy cập:
43623