Phụ nữ Cần Thơ dân chủ - sáng tạo - đổi mới - phát triển
Hotline:0129.792.6923 dlxh@vwu.vn
Mong giúp chị em tiến bộ
Mong giúp chị em tiến bộ
Mong giúp chị em tiến bộ
Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”
Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”
Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”
Tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế
Tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế
Tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế 
Tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ làm kinh tế
Tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ làm kinh tế
Tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ làm kinh tế 
Nhiều mô hình thiết thực giúp chị em tăng thu nhập
Nhiều mô hình thiết thực giúp chị em tăng thu nhập
Nhiều mô hình thiết thực giúp chị em tăng thu nhập 
Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông
Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông
Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông
Hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
Hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
Hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
Giúp đời sống chị em khởi sắc
Giúp đời sống chị em khởi sắc
Giúp đời sống chị em khởi sắc
Lan tỏa yêu thương
Lan tỏa yêu thương
Lan tỏa yêu thương 
Giúp vốn, cách thức làm ăn cho các thành viên Tổ hợp tác Trồng rau an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới An thành lập và nhân rộng
Giúp vốn, cách thức làm ăn cho các thành viên Tổ hợp tác Trồng rau an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới An thành lập và nhân rộng
Giúp vốn, cách thức làm ăn cho các thành viên Tổ hợp tác Trồng rau an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới An thành lập và nhân rộng 
Nêu gương để vận động hội viên
Nêu gương để vận động hội viên
Nêu gương để vận động hội viên
Chu toàn việc Hội, việc nhà
Chu toàn việc Hội, việc nhà
Chu toàn việc Hội, việc nhà
Tổng 21
Số dòng:
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPCT, nhiệm kỳ 2016-2021
ĐHĐB Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hoạt động 8/3
Hoạt động 20/10
Hoạt động các cấp Hội
Trung tâm hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Trung tâm dạy nghề phụ nữ TPCT
Phòng chống bạo lực gia đình

Các logo liên kết

Lượt truy cập

45481

Hôm nay:
15
Tháng này:
269
Tổng lượt truy cập:
45481