Phụ nữ Cần Thơ dân chủ - sáng tạo - đổi mới - phát triển
Hotline:0129.792.6923 dlxh@vwu.vn
Vén khéo việc nhà, nhiệt tình việc chung
Vén khéo việc nhà, nhiệt tình việc chung
Vén khéo việc nhà, nhiệt tình việc chung
Yêu thương lan tỏa
Yêu thương lan tỏa
Yêu thương lan tỏa
Tạo thuận lợi để chị em phát triển kinh tế gia đình
Tạo thuận lợi để chị em phát triển kinh tế gia đình
Tạo thuận lợi để chị em phát triển kinh tế gia đình 
Nữ Trưởng Ban công tác Mặt trận gần dân
Nữ Trưởng Ban công tác Mặt trận gần dân
Nữ Trưởng Ban công tác Mặt trận gần dân
Hạnh phúc vô biên...
Hạnh phúc vô biên...
Hạnh phúc vô biên...
“Một nắm khi đói bằng một gói khi no”
“Một nắm khi đói bằng một gói khi no”
“Một nắm khi đói bằng một gói khi no”
Hành động thiết thực
Hành động thiết thực
Hành động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Cái Răng
Giúp chị em vươn lên khấm khá
Giúp chị em vươn lên khấm khá
Giúp chị em vươn lên khấm khá
Giúp nhau thoát nghèo
Giúp nhau thoát nghèo
Giúp nhau thoát nghèo 
Tổng 9
Số dòng:
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPCT, nhiệm kỳ 2016-2021
ĐHĐB Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hoạt động 8/3
Hoạt động 20/10
Hoạt động các cấp Hội
Trung tâm hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Trung tâm dạy nghề phụ nữ TPCT
Phòng chống bạo lực gia đình

Các logo liên kết

Lượt truy cập

45481

Hôm nay:
15
Tháng này:
269
Tổng lượt truy cập:
45481