Hotline:0129.792.6923 dlxh@vwu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/phunu.cantho

Nhiều quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

23:12 - 08/03/2021

Từ ngày 8-2-2021, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sẽ có hiệu lực. Nghị định này có nhiều quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN QSDĐ). Đáng chú ý là quy định Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) có trách nhiệm trao GCNQSDĐ cho người đề nghị cấp GCN QSDĐ. 

Người  dân vừa hoàn thành thủ tục đăng ký và được ngành chức năng cấp GCN QSDĐ. 

Khoản 22, Ðiều 1, Nghị định 148/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung Ðiều 72, Nghị định 43/2014/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðất đai. Ðiều này quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp GCN QSDÐ cho người nhận chuyển nhượng QSDÐ, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Theo đó, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường các loại giấy tờ sau khi hoàn thành công trình xây dựng, gồm: giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật); sơ đồ nhà đất đã xây dựng; giấy phép xây dựng (nếu có); thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng...

Nghị định 148/2020/NÐ-CP còn sửa đổi, bổ sung quy định Văn phòng ÐKÐРcó trách nhiệm trao GCN QSDÐ cho người đề nghị cấp GCN QSDÐ. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký, cấp GCN QSDÐ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đối với trường hợp đã nộp đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3, Ðiều 72, Nghị định 43/2014/NÐ-CP. Còn trước đây, theo Nghị định 43/2014/NÐ-CP quy định Văn phòng ÐKÐРcó trách nhiệm trao GCN QSDÐ cho người được cấp.

Một trong những quy định mới của Nghị định 148/2020/NÐ-CP được nhiều người đồng tình là chi nhánh văn phòng ÐKÐРđược tiếp nhận hồ sơ cấp GCN QSDÐ. Khoản 19, Ðiều 1, Nghị định số 148/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung Ðiều 60, Nghị định 43/2014/NÐ-CP quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại GCN QSDÐ là văn phòng ÐKÐÐ và chi nhánh văn phòng ÐKÐÐ. Trước đây, Nghị định số 43/2021/NÐ-CP quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục này là văn phòng ÐKÐÐ. 

Nghị định số 148/2020/NÐ-CP cũng quy định việc người dân có thể thỏa thuận thời gian, địa điểm làm thủ tục cấp GCN QSDÐ. Tại khoản 19, Ðiều 1, Nghị định 148/2020/NÐ-CP quy định: Ðối với trường hợp văn phòng ÐKÐÐ, chi nhánh văn phòng ÐKÐРthực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục ÐKÐÐ, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và văn phòng ÐKÐÐ, chi nhánh văn phòng ÐKÐÐ, nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định...

Với những quy định mới trên, người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp GCN QSDÐ sẽ thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Thanh Hải, ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: “Theo tôi, quy định việc người dân có thể thỏa thuận thời gian, địa điểm làm thủ tục cấp GCN QSDÐ là tạo thuận lợi hơn cho người dân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Vì vậy, tôi cũng như nhiều người khác rất đồng tình ủng hộ”.

Theo Báo cần Thơ - Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Tin cùng chuyên mục

ĐHĐB Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương, nhiệm kỳ 2021– 2026
Hoạt động các cấp Hội
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp phụ nữ Cần Thơ
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPCT, nhiệm kỳ 2016-2021
Hoạt động 8/3
Hoạt động 20/10

Các logo liên kết

Lượt truy cập

49363

Hôm nay:
0
Tháng này:
10
Tổng lượt truy cập:
49363