Phụ nữ Cần Thơ dân chủ - sáng tạo - đổi mới - phát triển
Hotline:0129.792.6923 dlxh@vwu.vn

CHỦ TỊCH - CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI LHPN TP.CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2016-2021

00:00 - 23/09/2016

 

Chủ tịch
Diệp Thị Thu Hồng

 

PCT. Thường trực
Võ Kim Thoa
Phó Chủ tịch
Chiêm Thu Hương
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Thu Lam
Phó Chủ tịch
Lê Thị Thúy Hằng

 

 

 

 

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ TPCT, nhiệm kỳ 2016-2021
ĐHĐB Phụ nữ quận, huyện và đơn vị tương đương, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hoạt động 8/3
Hoạt động 20/10
Hoạt động các cấp Hội
Trung tâm hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Trung tâm dạy nghề phụ nữ TPCT
Phòng chống bạo lực gia đình

Các logo liên kết

Lượt truy cập

45481

Hôm nay:
15
Tháng này:
269
Tổng lượt truy cập:
45481